Om

Peter

Peter har arbetat inom många ledande positioner under sin långa karriär och parallellt arbetat med utveckling och tillämpning av coachning och mentorskap.

Peter jobbar i ett nätverk av utbildare, coacher och mentorer eftersom det dels gör att det är säkrare att leverera rätt kompetens samt att kunna ta större uppdrag. Det utbyte som nätverket ger gör också att tankar, kompetens och arbetssätt hela tiden utvecklas.

Med ett genuint intresse för hur människor, grupper och organisationer reagerar och fungerar, gedigen erfarenhet och kompetens, hjälper han organisationer till ökad effektivitet.

“Lönsamheten ökar när varje individ i en organisation känner sig mer involverad och delaktig i företagets processer och förstår sin betydelse för organisationens framgång”

Telefon

070-312 91 45