Skräddarsydd utbildning med digitalt stöd – på distans eller på plats

Utifrån er organisations unika behov erbjuds ert företag en utbildningsinsats med hjälp av det digitala utbildningsstödet Nyttotanken och personlig coaching, helt på distans. Alla utbildningsinsatser kan genomföras på distans eller på plats. Här är några exempel.

Chefskap och att vara ledare

Vad du som chef/ledare behöver för att kunna leda och fördela uppgifter, skapa motivation, höjd effektivitet och lönsamhet samt ökad trivsel i din organisation.

Höjd effektivitet genom bättre gruppdynamik

Ni får verktyg för att öka produktivitet genom utveckling av gruppen, öppen kommunikation och gemensamma normer.

Hur värderingar implementeras för att ge effekt

En positiv företagskultur där varje medarbetare agerar i enlighet med företagets värderingar ökar trivseln och därmed lönsamheten.

Höjd effektivitet genom att jobba rätt

Verktyg för ledarskap – att delegera, inge förtroende, hantera ledning/styrelse/högre chefer och att ta bort energitjuvar.

Utveckling och förändringsledning

Genom förändringsledning blir utveckling en naturlig del av er organisation, och du som ledare, får med dig hela företaget i processen. 

Att leda sig själv

Du som ledare uppnår tydlighet och struktur i din ledarroll när du förstår hur du bäst leder dig själv.

Det här är Peter Tjernström AB bra på

“Det bästa jag vet är att få bidra till att organisationer uppnår högre effektivitet och välmående, genom att arbeta smartare, inte mer” – Peter Tjernström

Kartlägga behov

Varje organisation och individ i organisation har sitt eget utgångsläge och utvecklingsbehov.

Skräddarsy utbildningsinsats

Utgångspunkten är var organisation och/eller individ befinner sig idag. Där behov finns ges kompletterande kunskap eller repetition av kunskap.

Genomföra utbildningsinsats

Tillhandahåller verktyg och träning på användning av verktygen i den egna vardagen.

Kontinuerlig uppföljning

Stöttar och följer upp träning på användning av verktygen i den egna vardagen.

Utvärdera resultat

Utvärderar måluppfyllelse och verksamhetsutveckling.

Digitalt stöd

Allt görs med digital hjälp och uppföljning och dels med personlig coach.

Vad kunderna tycker

Ta del av befintliga kunders erfarenheter av utbildningsinsatser från Peter Tjernström AB

Effekten i verksamheten är det blir mer ansvarstagande och effektivare, men samtidigt lugnare och bättre stämning, vilket ger ökad lönsamhet.

Jessica Vialleton – Hotelldirektör Hotell Eggers