Referenser

Peters metoder gör nytta och levererar långsiktigt värde.

Samarbetet med Peter har verkligen gett ett resultat som gör verklig skillnad. Vi har jobbat med två gruppövningar och med individuella samtal för alla i gruppen inklusive mig själv som ansvarig.

 Specifikt för vår entreprenadavdelning så tar medarbetarna mycket ner initiativ i dag. Det har höjt effektiviteten och produktiviteten. Dessutom har samarbetet i gruppen blivit bättre eftersom vi accepterar varandra för dom vi är på ett betydligt bättre sätt vilket också gör att vi är trygga i att våga ta hjälp då vi inte räds att avslöja våra brister för varandra. Den ökade tryggheten hos individerna har också skapat en ökad stolthet för det vi kan och gör.

Eftersom alla på ett helt annat sätt accepterar sig själva och andra i gruppen för dom vi är, så har förhållningsättet mellan arbetskamrater förändrats till det bättre där alla i dag vågar ta betydligt mer plats. Det innebär i sin tur att stämningen i gruppen blivit bättre eftersom alla kan känna sig trygga i att bli accepterade. Vi visar i dag betydligt bättre respekt för varandra då vi på vår avdelning tillåts och tycker det är bra att vara olika.

Så bättre och tryggare stämning, höjd effektivitet och produktivitet samt ökad yrkesstolthet med höjd kvalitet när prestige mellan varandra försvinner.      


Anders Sjökvist
Chef Entrepenadavdelningen
Falkenbergs Energi AB


Ett bättre självförtroendet har gjort att jag mår betydlig bättre i mig själv vilket i sin tur gjort mig till en bättre ledare. Jag har blivit bättre på att delegera och tänka på att sätta tidsramar för återkoppling samt att ha bättre dokumentation på det som beslutas. Effekten i verksamheten är att det blir mer ansvarstagande och effektivare, men samtidigt lugnare och bättre stämning vilket ger ökad lönsamhet.

Jessica Vialleton

Hotelldirektör/Hotel Manager – Hotell EggersDen ökade graden av coachande ledarskap gör att medarbetarna vågar ta fler beslut själva och det ger på sikt bättre lösningar samt höjt självförtroende och ökat engagemang, vilket i sin tur ger bättre leveransförmåga och ökad lönsamhet.


Benny Nilsson

Production Manager – National Gummi ABJag har haft Peter som coach under en längre tid och jag har lärt mig att lita mer på mig själv och det jag gör samt framförallt har jag lärt mig att lyssna och lita på mina medarbetare. Ett bättre och tydligare kommunikationssätt, både med personalen och mina chefer, har lett till en kraftigt förbättrad stämning och öppenhet i gruppen, vilket bidragit till ökad omsättning och vinst.Petri Hannukainen

VD – Tama ScandinaviaResultatet för min egen del är att jag har tid för att reflektera och planera mitt arbete på ett mycket mer strukturerat sätt, vilket i sin tur återspeglas mot gruppen, genom ökad tydlighet och mindre stress, vilket höjer produktivitet.


Anders Kristiansson

Change Manager – Unident


Jag har blivit bättre på att delegera, vägleda och stötta istället för att ta över arbetsuppgiften. Jag är mer självsäker och tydlig i min chefsroll och insett att jag har en fantastisk förmåga att se uppgifter ur ett helikopterperspektiv. Detta innebär ökad tydlighet för gruppen, att individerna mår bättre och vi klarar stressiga perioder bättre tillsammans än tidigare.

Camilla Lydemar

Customer Service & Sales – Unident


Jag mår bättre, vilket påverkat mig både på jobbet och privat. Resan med att införa nya rutiner, effektivisering och en bättre personalhantering i min organisation har startat tack vare det tänk jag tagit till mig.

Robert Jonsberg

VD och ägare – ER Bilkyl


Jag har fått en ökad förståelse hur jag ska kommunicera med hjälp av att lyssna och ställa frågor till mina anställda och hur viktigt det är att dom känner sig hörda, sedda och framlyfta i det dom brinner för. Det gör att jag idag får gruppen och dess individer att gå åt samma håll.


David Sjölander

Kökschef – Arken Hotel & Art Garden SpaJag har växt i min ledarroll och blivit en tydligare ledare för min personal, som vet vart jag vill med mitt ledarskap, min grupp och att vi måste våga utvecklas framåt.


Marcus Carlsson

Produktionsledare – National Gummi AB


Vi i köket idag har en bättre stämning och mer självgående personal, med stort ansvarstagande och initiativtagande från alla. Jag själv vågar och kan ta på mig ytterligare uppgifter i den koncern jag jobbar, med vetskapen att gruppen fungerar lika bra även om jag inte är på plats hela tiden.


Pierre Elofsson

Kökschef – Hotel Eggers

Vi gjorde en gruppövning ihop med Peter, där alla i vårt team var med. Det satte en positiv boll i rullning hos varje anställd och gjorde att alla snabbt förstod vart vi samt vilket beteende och vilken attityd som krävs för att vi ska lyckas med det. Detta kortade ner tiden avsevärt för oss att nå våra mål. Idag är målen uppnådda och vi har satt upp nya mål för kommande period.

David Sjölander

Kökschef – Arken Hotel & Art Garden Spa (Gruppövning)Den stora delen för mig har varit att sortera ut vilka förväntningar som vår organisation har haft på mig samt hur jag hanterar otydligheter och krav på att ett effektivare sätt, utan att bli stressad. Detta har lett till ett lugnare arbetsklimat både i min arbetsgrupp och hos mina chefer.


Anders Johansson

Produktionsledare – Viking Malt
Alla jobbar mycket mer idag och med rätt saker, vilket ger oss ökad flexibilitet och mer tid att ligga i framkant och utveckla verksamheten.

Christer Persson

VD och ägare – Walters Bildelar