Verksamhetsanpassad utbildning

För att skapa största möjliga nytta för varje unikt företag krävs flexibilitet och ett upplägg med utbildningsmoduler som kan sättas ihop till utbildningar avseende ledarskap, medarbetarskap, gruppdynamik, välmående, företagsutveckling etc. och därmed anpassas till företagets unika behov. 

Affärsmannaskap och externa kontakter

Vi jobbar med att få till ett affärsmannamässigt agerande hos personalen för att de ska kunna bidra till fler bra affärer.

Att leda sig själv – beslutsfattande och problemlösning

Vi jobbar med att hitta tidstjuvar och vad som är viktigast för att kunna jobba effektivt utan att behöva stressa.

chefskap och ledarskap

Vi jobbar med att öka dina kunskaper och färdigheter för att bättre förstå och utvecklas i din roll roll som chef och ledare.

förändring och förändringsledning

Mot bakgrund i hjärnforskning tittar vi närmre på förändringar ur ett praktiskt perspektiv och hur de ska kunna generera önskad effekt med så lite oro som möjligt.

hur blir vi effektivare och när ökar kreativiteten?

Här jobbar vi med att kunna bli effektivare och mer kreativa genom att förstå hur hjärnans signalsystem och arbetsminne fungerar.

hur värdefull du är

Vi jobbar med hur man kan stärka och vidmakthålla en god självkännedom, kunna se det som är positivt och minska den negativa energin.

hur är vi människor?

Vi jobbar här med att skapa färdigheter att hantera mötet med människor genom att förstå varför vi reagerar på olika sätt.

hälsa välmående stress

Här jobbar vi med att identifiera och hitta verktyg för att skapa mer positiv energi samt träna på att ta hand om negativ stress och negativ energi.

kommunikation

Vi belyser olika kommunikationstyper, vikten av och sättet att lyssna samt råd och tips kring olika kommunikationssätt.

medarbetarskap och motivation

Vi jobbar med att skapa förståelse för hur vi skapar möjlighet till motivation och ökad nytta i organisationen med hjälp av ett positivt medarbetarskap.

motivation

Vi lär oss förstå vilka motivationsdrivare som finns. Hur man jobbar med att hitta egen motivation samt hur man kan skapa förutsättningar för medarbetarna att hitta höjd motivation.

svåra samtal, utvecklingssamtal och retorik

Vi jobbar med synsätt på konflikter för att kunna få nytta av dem samt med svåra samtal, vad som är viktigt i utvecklingssamtal och grunderna i retorik.

uppföljning

Vi jobbar med att gå igenom vad som är viktigt att tänka på när man följer upp verksamhet och medarbetare för att det ska vara effektivt och positivt.

vision och målsättning

Vi jobbar med hur man gör för att sätta upp vision och mål som är relevanta och hur man kan jobba aktivt med dem för att skapa engagemang och höjt resultat.

välmående grupper och effektiva team

Vi jobbar med att förstå mer om gruppens inre dynamik för att kunna guida och stödja gruppers utveckling till högsta möjliga effektivitet och högsta möjliga välmående.

värderingar, attityder och normer

Vi jobbar med hur man kan ta fram värderingar och införande. Med framförallt hur man jobbar aktivt för att värderingarna ska vidmakthållas och hjälpa organisationen över tid.